LasPhone

לייצר מקור הכנסה נוסף קל, פשוט וזמין לכל משתמש מהנייד שלכם

אפליקציה סלולרית שמאפשרת למשתמשים לגייס לקוחות חדשים לחברות הסלולריות הקיימות בישראל בצורה קלה, מהירה ופשוטה בכל מקום ובכל עת ולייצר מכך הכנסה נוספת

עבודה מהבית

Las Phone מאפשרת למשתמשים להתקשר ללקוחות ממאגר לידים של החברה ולהציע להם להצטרף לחברה סלולריות שאתם משווקים, עם מעקב אחרי המצטרפים החדשים והתגמולים שלכם, כל זה בלי שהמספר האישי שלכם יוצג אצל הלקוח

המוצר שלנו

Las phone הינה אפליקציה סלולרית שמאפשרת למשתמשים לגייס לקוחות חדשים לחברות הסלולריות הקיימות בישראל בצורה קלה, מהירה ופשוטה בכל מקום ובכל עת ולייצר מכך הכנסה נוספת. Las phone נותנת למשתמשים אפשרות להתקשר ללקוחות ממאגר לידים של החברה ולהציע להם להצטרף לחבורה הסלולריות שאתם מעוניינים לשווק אותה , עם מעקב אחרי המצטרפים החדשים והתגמולים עבורם וכל זה בלי שיוצג המספר האישי שלכם אצל הלקוח.

  • גיוס לקוחות חדשים
  • מעקב לקוחות
  • הכנסה נוספת
  • עבודה מהבית
  • כסף קל

הסיפור שלנו

הרעיון של Las phone נולד אחרי שהחברה פתחה מספר מוקדים טלפונים וגיסה מאות עובדים אך נתקלה בתחלופה גדולה של הבנות עקב זמני עבודה , לימוד, בעיות ילדים וכו' שמנעו מהם להיות עקביים אחרי הלקוחות שכבר גייסו ומנע מהם לעבוד בצורה סדירה , מכאן בא הרעיון של בעלי החברה לפתח את האפליקציה שתחליף את המוקד הטלפוני ושתיוצר את ההכנסה בלי להגיע פיזית למוקד ומבלי להיות מחויבים בשעות עבודה ובייחסי עובד מעביד

Download LasPhone App for your IOS & ANDROID

משתמש שבקש להצטרף יקבל מאיתנו שם משתמש וסיסמה כמו כן יקבל הסבר יותר מורחב על השימוש באפליקציה עם הסכם התקשרות